Regulamin sklepu

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy www.salnas.pl prowadzony jest przez firmę Hurtownia Nasion Salnas Anna Salij, Gniechowice Ul. Szkolna 3, 55-080 Kąty Wrocławskiewpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 9131099392.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu agd-wro.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – Hurtownia Nasion Salnas Anna Salij z siedzibą w Gniechowicach przy Ul. Szkolnej 3, 55-080 Kąty Wrocławskiewpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 9131099392.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://www.salnas.pl.
 5. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: Gniechowice Ul. Szkolna 3, 55-080 Kąty Wrocławskie
 2. Adres poczty elektronicznej: salnas117@interia.pl
 3. Numer telefonu: 71 316-87-59
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto z VAT.
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni roboczych lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: a. przelew b. przy odbiorze (za pobraniem)
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski poprzez firmę kurierską. 

 §6 DANE OSOBOWE I ZGODY MARKETINGOWE

Akceptując regulamin sklepu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) w następujących celach:

 1. Realizacji zamówienia złożonego telefonicznie, sms, mailowo bądź w sklepie internetowym.
 2. W celach marketingowych związanych z działalnością sklepu salnas.pl

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY